Własna firma i wydatki z nią związane

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu ludzi, jednak zanim przystąpimy do realizacji tego marzenia powinniśmy zastanowić się jaką formę prawną jej prowadzenia wybrać. Od formy prawnej są zależne koszty rejestracji działalności gospodarczej oraz dalszego funkcjonowania firmy. Najmniejsze koszty rejestracji poniesiemy przy zakładaniu jednoosobowej działalności gospodarczej oraz spółce cywilnej.  Te formy prawne rejestruje się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  poprzez złożenie wypełnionego druku CEIDG-1.  Rejestracja tych dwóch form działalności jest bezpłatna.

Inaczej sprawa wygląda jeśli chodzi o spółkę handlową. Założenie tej formy działalności będzie wymagało pewnych nakładów. Po pierwsze, aby założyć spółkę konieczne jest uzyskanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Opłata sądowa za wpis wynosi  500 zł plus dodatkowe 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jeśli zakładamy spółkę konieczne jest spisanie aktu notarialnego, co z kolei pociąga za sobą konieczność uiszczenia podatku od czynności cywilno-prawnych, który stanowi 0,5% wartości wkładów wniesionych do spółki oraz wynagrodzenia dla notariusza, które każdy notariusz ustala według własnych stawek.

własna firma

Ze wszystkich możliwych form prawnych największym powodzeniem w Polsce cieszy się jednoosobowa działalność gospodarcza. Jest ona tak popularna, ponieważ bardzo łatwo ją założyć. Druga co do popularności jest spółka z o.o.. Jej zaletą jest posiadanie niskiego kapitału początkowego w wysokości  5000 zł  oraz zgodnie z nazwą ograniczenie odpowiedzialności  za zaciągnięte przez firmę zobowiązania, za które odpowiada sama firma, a nie jej wspólnicy.

Chcąc prowadzić własny biznes musimy liczyć się z różnego rodzaju wydatkami. Należą do nich opłaty administracyjno-skarbowe, które są obowiązkowe i muszą być regularnie płacone. Zależą one przede wszystkim od formy prawnej prowadzonej działalności. Drugą grupą wydatków są bieżące koszty prowadzenia firmy. Zależą one od rodzaju i skali prowadzonej działalności.

Niestety prowadząc działalność należy być przygotowanym na wiele dodatkowych wydatków, których nie da się przewidzieć, ale przy dobrym pomyśle i pewnym doświadczeniu warto zaryzykować i zainwestować we własną firmę. Tylko ryzykując możemy zrealizować marzenia i zarobić duże pieniądze.