Realne zagrożenie islamizacją w Europie – czy to prawda?

Islamizacja Europy – czy istnieje realne zagrożenie?

W dzisiejszych czasach, coraz częściej słyszy się o islamizacji Europy. Obywatele państw europejskich obawiają się. Z dnia na dzień zwiększają się bilanse osób, które zginęły w atakach. Najczęściej atakowanymi państwami Europy przez Islamistów są Niemcy oraz Francja.  Osoby pochodzące z krajów Azji Mniejszej oraz Bliskiego Wschodu, stanowią duży odsetek ludzi żyjących w Europie. Często mieszkańcy danego państwa obawiają się, że przyjęcie imigrantów wpłynie na ich kraj, na ich bezpieczeństwo.  Jednak w dużym stopniu są to mity i nie ma tu realnego zagrożenia.  Nielegalni imigranci masowo napływają do krajów europejskich. Początkowo mówiono tylko o niewielkiej liczbie, jednak ona ciągle rośnie. Dla takich imigrantów, ucieczka do krajów Europy to często wybawienie i poprawa jakości życia. Część z nich robi to tylko dla polepszenia swoim warunków.  Jednak zdarzają się i tacy, którzy mają swój cel, aby zaistnieć w nowym państwie.

Czego właściwie się obawiamy?

Może nie tyle, co boimy się samych islamistów, ale ich religii. Jak wiadomo Islam to druga, co do wielkości pod względem wyznawców religia na świecie zaraz po chrześcijaństwie.  Islamiści bardzo szanują swoją religię. Czczą każde święto z nią związane. Dla niektórych z nas może to wydawać się dziwne i odbiegające od naszych obyczajów. W Polsce proces islamizacji nie grozi. Wszystko to dlatego, że nasz kraj ma słabo rozwiniętą gospodarkę, panuje wysokie bezrobocie oraz to, że mamy mocno zakorzenioną kulturę w religii chrześcijańskiej.  Muzułmanie najczęściej nie chcą się przystosować do zasad panujących w państwie, do którego właśnie przybyli. Nie obchodzą ich obyczaje danego kraju.  Najczęściej korzystać chcą jedynie z dóbr socjalnych państwa. W zachodniej Europie ludzie, którzy niepochlebnie wypowiedzą się na temat Islamu bądź muzułmanów mogą zostać zaatakowani, a nawet zabici.

Islamiści nigdy nie będą większością

Pod tym względem nie mamy się, czego obawiać. Napływ muzułmanów do Europy zwiększa się, jednak nigdy nie dojdzie do sytuacji, w której to oni będą górą. Badania na temat przyrostu naturalnego muzułmanów mówią, że ich liczba może nawet wzrosnąć do 58 milionów osobników, jednak nigdy nie będą oni większością w Europie.