Co trzeba zrobić, żeby sprowadzić zwłoki z zagranicy?

Sytuacja śmierci bliskiej osoby, szczególnie jeśli zmarła ona za granicą, generuje szereg różnego rodzaju problemów. Osoby w żałobie żałobie mogą mieć duży problem ze zorganizowaniem transportu zwłok z zagranicy. Jeśli jednak chcemy pochować godnie bliską nam osobę, sprowadzenie zwłok z zagranicy jest niezbędne. W jaki sposób jednak należy to przedsięwziąć? Jakie są procedury związane z wprowadzaniem z zagranicy? Na te jak również i na wiele innych pytań związanych z tym zagadnieniem, odpowiedzi znajdziecie w naszym poniższym artykule.

Kto może sprowadzić zwłoki zmarłego?

Sprowadzenie zwłok z zagranicy wcale nie jest takie proste. istnieją bowiem pewne normy, które reguluje polskie prawo dotyczące tego, kto i w jakiej sytuacji może sprowadzić ciało zmarłego z zagranicy. ustawa wyraźnie podaje, którzy członkowie rodziny lub bliscy zmarłego, są do tego upoważnieni. według obecnie obowiązującej ustawy, sprowadzenie zwłok z zagranicy może nastąpić na wniosek:

  • rodziców,
  • rodzeństwa,
  • małżonka, 
  • dzieci, 
  • wnuków,
  • ciotek oraz wujków. 

Wymienione niżej osoby, są związane ze zmarłą najczęściej więzami krwi. to właśnie to jest jednym z głównych warunków które należy spełnić aby ubiegać się o sprowadzenie ciała zmarłego z zagranicy. muszą łączyć nas z nim więzy krwi. to jednak nie wszystko, co warto wiedzieć na temat sprowadzenia zwłok z zagranicy.

Od czego zacząć?

Podstawą do sprowadzenia zwłok z zagranicy naszego bliskiego lub bliskiej osoby, jest złożenie w urzędzie odpowiedniego wniosku. wniosek ten składamy w Urzędzie Miasta, który właściwy jest dla naszego miejsca zamieszkania. formularzu który dostaniemy do wypełnienia, Konieczne będzie podanie takich informacji jak dane personalne miejsce zamieszkania oraz informacje umieszczone na dowodzie osobistym lub innym dokumencie tożsamości. co więcej, w takim wniosku Należy też umieścić dane, ale dotyczące osoby zmarłej. bardzo istotne jest także wskazanie sposobu transportu ciała zmarłego do kraju. Wszystkie wyżej opisane kroki, pozwalają na legalne i co najważniejsze sprawne sprowadzenie zwłok z zagranicy. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *